Hver mandag kl. 17 mødes alle, der har tid og mulighed herfor. (se kalender angående sted)

Vi beder sammen for hinanden og menigheden, samt de bedeemner, der måtte komme fra gudstjenesten og i løbet af ugen.

Ved søndagens gudstjeneste bliver der mulighed for at aflevere bedeemner, som man ønsker, der bliver bedt for. 

Mødet indledes ved, at der læses et kort stykke fra Biblen, hvor vi tager udgangspunkt i Johannes Evangeliet, og herefter holdes en bedestund.

Alle er velkommen!