Velkommen til gudstjeneste

Vendsyssel Frimenighed har lokaler på Maigårdsvej 2F i Frederikshavn - Kort og rutevejledning

Vi har gudstjenester 2-3 gange om måneden. Find den næste gudstjeneste i vores kalender. Gudstjenesterne begynder kl. 10.00 medmindre andet er anført.

Vi har altid børneprogram ved vores gudstjenester med sang og forkyndelse og kreativitet.

Efter gudstjenesten er du velkommen til en kop kaffe, kage og hyggeligt samvær i vores cafélokale.

Prædikenerne bliver optaget på video og kan efterfølgende findes på hjemmesiden. 

 

 

Gudstjenestens forløb

Indgang
●    Velkomst og indgangsbøn
●    Salme
●    Skriftemål
●    2 lovsange

Ordet
●    Læsning fra Bibelen
●    Trosbekendelse

Evt. dåb

Børneindslag inkl. sange

●    Salmevers 
●    Prædiken
●    Kirkebøn + Apostolsk velsignelse
●    Salme 

●    Nadver (herunder lovsange)

Afslutning 
●    Takkebøn og velsignelsen
●    Salme 
●    Udgangsbøn og meddelelser 
●    Postludium