Det kostede alt

Prædiken fra 22. oktober 2017

Vær ikke bekymrede

Prædiken fra 24. September 2017

Kom hviledagen i hu, medmindre...

Prædiken fra 8. oktober 2017

Jesus gjorde det selv

Prædiken af Johnny Tidemand 17. September 2017