Vision

Vision for Vendsyssel Frimenighed

At den enkelte gennem gudstjenestefælleskabet og menighedsfællesskabet bliver styrket og bevaret i troen på Jesus Kristus og samtidig opmuntres til tjeneste og kontakt til nye medllemer.Gudstjenestefællesskabet

  • At høre ordets forkyndelse
  • At modtage sakramenterne

Menighedsfællesskabet

Gennem bibelstudium, kristendomsundervisning og andet socialt samvær at blive udrustet til:

  • At evangelisere
  • At foretage børnearbejde
  • At udøve besøgstjeneste og diakonal tjeneste

Den Enkelte

  • At have fokus på hvert medlems nådegave for menighedsfællesskabets udvikling
  • At acceptere forskelligheden