Udvalgsarbejde

Vi løfter i flok

En stor del af menighedens arbejde udføres af små selvstyrende grupper, der referer direkte til ledelsen. Der vil altid være brug for flere hænder og flere hoveder, til at koordinere og udføre de praktiske gøremål.

Er du udrustet med evner til at spille musik? synge? forkynde for børn? praktisk arbejde? eller andet? - Så tøv ikke med at sige til - jo flere vi er til at løse opgaverne, jo lettere går det.

Nuværende udvalg:

Gudstjenesteudvalg

- Udvalgets arbejde består i at sikre, at de planlagte gudtjenester gennemføres. I praksis består arbejdet i, når lovsangs- og rytmisk udvalg ikke deltager i gudstjenesten eller når præsten melder forfald, i samarbejde med præsten, at finde salmer, musikledsagelse og forsanger.

Børnekirkeudvalget

- Udvalgets opgave er at sørge for, at der bliver afholdt børnekirke med forkyndelse og aktiviteter. 

Lokaleudvalget

- Udvalgets arbejde består af at råde over og opretholde kirkens lokaler samt at stå for nye tiltag hertil.

Medie- og hjemmesideudvalg

- Udvalget har ansvaret for at Frimenighedens hjemmeside er vedligeholdt og opdateret, såvel indholdsmæssigt som softwaremæssigt samt sikrer en hurtig retablering af hjemmeside ved eksempelvis nedbrud og/eller skift af webhotel.
- Udvalget designer hjemmesiden med de funktioner der måtte ønskes, men implementerer ingenting uden dette har været forlagt den samlede ledelse for endelig godkendelse. Udvalget varetager endvidere medieindhold der relaterer til Frimenigheden.

Teknisk udvalg

- Udvalget koordinerer opstilling og nedtagning ad musikanlæg til brug for Frimenighedens arrangementer. Udvalget står for at koordinere at kirkerummet gøres klar tilbrug samt efterfølgende oprydning heraf. - --Udvalget opstiller - sammen med relevante parter - kravspecifikationer for anlægsdele, der skal indkøbes således det indkøbte udstyr kan anvendes i bredest muligt omfang. Dette gælder såvel for lydudstyr og it-udstyr som for software.

Lovsangs- og rytmisk udvalg

- Lovsangs- og rytmisk udvalg har til opgave at medvirke til gudstjenesterne i Vendsyssel Frimenighed og ved særligt tilrettelagte arrangementer såsom lovsangsaftener i Vendsyssel Frimenighed. Udvalget består af et team af sangere, pianister, trommeslagere, guitarister og bassister. I samarbejde med gudstjenesteudvalget og frimenighedens præst tilrettelægges den enkelte gudstjeneste således, at sangvalget understøtter gudstjenestens tema. Lovsangs- og rytmisk udvalg mødes ugentligt og øver umiddelbart inden den enkelte gudstjeneste. Formålet med lovsangs- og rytmisk udvalg er at medvirke til at give Gud æren i alt og understøtte gudstjenesternes tema.

Cafeudvalg

 - Caféudvalgets formål er at skabe gode rammer for fællesskabet og gudstjenesterne ved at sørge for at der er kaffe og kage til alle. Caféudvalget har ansvaret for indkøb af forplejning og koordinering af de praktiske opgaver i forbindelse med forplejningen.

Velkomstteam

Velkomstteamet står for at byde alle velkommen til kirkens gudstjenester. Herudover byder velkomstteamet velkommen til menigheden, præsten og alle der ser med på livestreaming i begyndelsen af gudstjenesten. Til sidst i gudstjenesten beder de udgangsbønnen samt informerer om praktiske informationer.  

Vendsyssel Frimenighed

Vendsyssel Frimenighed
Hånbækvej 4
9900 Frederikshavn

Formand
Gitte Møller Thomsen
25 32 30 86