Grundlag og vision

Vendsyssel Frimenighed er oprettet som først og fremmest et gudstjeneste- og menigheds-fællesskab, og visionen er at den enkelte gennem dette fællesskab styrkes i troen på Jesus Kristus, og opmuntres til tjeneste og kontakt til nye medlemmer.

Jf. vedtægterne er Vendsyssel Frimenighed forpligtet på de folkekirkelige bekendelsesskrifter som er:

Den apostolske trosbekendelse

Den nikæneo-konstantinopolitanske trosbekendelse

Den athanasianske trosbekendelse

Den augsburgske bekendelse

Luthers lille katekismus

 

Vendsyssel Frimenighed er tilknyttet Evangelisk Luthersk Netværk og tilslutter sig Odense-erklæringen, ELNs grundlagsdokument, som er en aktualisering af det der allerede er sagt i Bibelen og bekendelserne.

Vendsyssel Frimenigheds åndelige vejleder er Brian Christensen , præst ved Lemvig Bykirke.

Klik her for at læse mere om vejlederordningen


Vision for Vendsyssel Frimenighed

At den enkelte gennem gudstjenestefælleskabet og menighedsfællesskabet bliver styrket og bevaret i troen på Jesus Kristus og samtidig opmuntres til tjeneste og kontakt til nye medlemmer.Gudstjenestefællesskabet

  • At høre ordets forkyndelse
  • At modtage sakramenterne

Menighedsfællesskabet

Gennem bibelstudium, kristendomsundervisning og andet socialt samvær at blive udrustet til:

  • At evangelisere
  • At foretage børnearbejde
  • At udøve besøgstjeneste og diakonal tjeneste

Den Enkelte

  • At have fokus på hvert medlems nådegave for menighedsfællesskabets udvikling
  • At acceptere forskelligheden

Vendsyssel Frimenighed

Vendsyssel Frimenighed
Hånbækvej 4
9900 Frederikshavn

Formand
Gitte Møller Thomsen
25 32 30 86